Powrót

Restauracja

Przykładowy projekt restauracji z wyceną zaprezentowano poniżej w plikach.

Specyfikacja

 1. Wskazane oddzielne wejście gospodarcze dla dostaw towaru;
 2. Produkcja dań w oparciu o surowce lub półprodukty;
 3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;
 4. Wymagane toalety dla klientów;
 5. W przypadku stosowania warzyw nieumytych i nieobranych wymagane pomieszczenie, kubaturowo wydzielone, do obróbki wstępnej warzyw;
 6. Niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia naczyń stołowych;
 7. W przypadku zastosowania systemu kelnerskiego ekspedycji dań, niezbędne pomieszczenie rozdzielni kelnerskiej;
 8. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła (kuchnie, patelnie, piece konwekcyjno-parowe, płyty grill, frytkownice);
 9. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;
 10. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;
 11. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 9 i 10) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Restauracja

restauracja-50-miejsc-projekt.pdf Rozmiar: (110.46 KB) Restauracja-50-miejsc-wycena-akcesoria.pdf Rozmiar: (165.36 KB) Restauracja-50-miejsc-wycena-wyposazenie.pdf Rozmiar: (127.77 KB) restauracja-100-miejsc-projekt.pdf Rozmiar: (165.54 KB) Restauracja-100-miejsc-wycena-akcesoria.pdf Rozmiar: (170.28 KB) Restauracja-100-miejsc-wycena-wyposazenie.pdf Rozmiar: (216.33 KB)
+
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij